VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 19.2-CKTC: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cụm công trình cửa xả, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

vpdt.vnptioffice.vn

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 19.2-CKTC: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cụm công trình cửa xả, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

Ngày 27/12/2019, Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) cùng Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Lilama 10 (LILAMA 10) đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam gói thầu số 19.2-CKTC: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cụm công trình cửa xả, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

 

Liên Danh nhà thầu Narime – Lilama 10 là những nhà thầu có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được Chủ đầu tư tin tưởng giao triển khai gói thầu số. Thời gian thi công gói thầu là 11 tháng.

 

Liên danh nhà thầu Narime – Lilama 10 cam kết sẽ thực hiện gói thầu với chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư dự án.

 

Hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp đồng