CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ – WELCOME TO NARIME


  • Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 19.2-CKTC: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cụm công trình cửa xả, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái – Ninh Thuận

    Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 19.2-CKTC: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cụm công trình cửa xả, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái – Ninh Thuận

04/12/2020

Lịch công tác ngày 04/12/2020