• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Hội nghị công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Cơ khí 2017 – 2018

    Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2017, Hội nghị công chức, viên chức Viện nghiên cứu Cơ khí năm 2017 – 2018 được tổ chức trọng thể.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chỉ Sáng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; đồng chí Phan Đăng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng