• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Viện Nghiên cứu Cơ khí vững vai trò nội địa hóa thiết bị cho các ngành công nghiệp

  PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng – Viện trưởng

  Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu cơ khí (NARIME) đã có những đóng góp không nhỏ cho ngành Cơ khí Việt Nam trong chương trình nội địa hoá thiết bị cho các ngành công nghiệp.

  Chuẩn bị kỹ lưỡng về đầu tư, năng lực và nguồn nhân lực

  Với định hướng hoạt động phục vụ các chương trình kinh tế lớn của đất nước. Dựa trên chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, trên nhu cầu thị trường, Viện  đã chú trọng đầu tư về nhân lực, cơ sở nghiên cứu, hợp tác quốc tế, đón đầu, đáp ứng các chương trình này. Trong giai đoạn vừa qua, Viện đã đầu tư nghiên cứu, hợp tác nhận chuyển giao công nghệ để làm chủ thiết kế, chế tạo, quản lý dự án trong các ngành công nghiệp xi măng, công nghiệp thủy điện, nhiệt điện, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản…

                                                    Đọc thêm