• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí Khóa 30, nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, Viện Nghiên Cứu Cơ khí long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025.