• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Khoa học – công nghệ ngành Công Thương: Thu hoạch “trái ngọt”

  Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xác định là động lực then chốt để phát triển bền vững ngành Công Thương, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Với sự quan tâm đầu tư, hoạt động KH&CN ngành Công Thương đã thu được những “trái ngọt “.

  Trong giai đoạn 2011- 2020, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai đồng bộ 9 chương trình/đề án KH&CN cấp quốc gia, 2 chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ; đẩy mạnh thực hiện Đề án ứng dụng KH&CN trong tái cơ cấu ngành Công Thương.

  Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP)