• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

  Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại Bộ Công thương, Hội đồng khoa học được thành lập theo Quyết định 3612/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm kết thúc năm 2020 gồm:

  Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP)