• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Lễ trao tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng đợt 02 tháng 9 năm 2018

    Trong không khí phấn khởi hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945-02/9/2018) và 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)