• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí

    Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Viện Nghiên cứu Cơ khí trang trọng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí.