• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài 12 “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791”

  Ngày 3 tháng 11 năm 2020, tại Bộ Công Thương Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp nghiệm thu kết quả đề tài 12 “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791” thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp Quốc gia do Viện Nghiên cứu Cơ khí chủ trì thực hiện.

  Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP)