• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Hội nghị tập huấn quản trị rủi ro trong việc thực hiện các hợp đồng ngoại thương và thanh toán quốc tế

    Sáng ngày 05/03/2019, Viện Nghiên cứu Cơ khí phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “quản trị rủi ro trong việc thực hiện các hợp đồng ngoại thương và thanh toán quốc tế”