• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Gặp mặt nguyên lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị – xuân Mậu Tuất 2018

    Trong không khí phấn khởi hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017 và đón chào năm mới 2018, sáng ngày 01/02/2018, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức buối lễ gặp mặt các cán bộ nguyên là lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị nghỉ hưu tại Hà Nội.