• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Công nghiệp hỗ trợ tăng năng lực cho ngành ô tô Việt

  Vai trò của đồ gá trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô

  Tại các nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển đều có những công ty chuyên về thiết kế, chế tạo các thiết bị hàn khung vỏ ô tô. Việc có các công ty thiết kế, chế tạo thiết bị hàn khung vỏ ô tô sẽ giúp ngành công nghiệp ô tô chủ động trong việc thay đổi mẫu mã, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh.

  Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP)