• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Viện Nghiên cứu Cơ khí tham gia triển lãm nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

    Ngày 29 ÷ 30 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tham gia triển lãm nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Tại triển lãm, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã trưng bày, giới thiệu nhiều tài liệu và các thước phim (video) giới thiệu về các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của Viện đã thực hiện trong những năm gần đây.