• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Hội nghị công bố, trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí nhiệm kỳ 2015 – 2020

  03/12/2018

  Thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí nhiệm kỳ 2015 – 2020;

   

  Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện.

   

  Đồng chí Trần Đức Quảng đã đọc Quyết định của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội chuẩn y kết quả bầu cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Viện và chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Vũ Văn Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí;

   

  Thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy trao Quyết định và tặng hoa chức mừng đồng chí Vũ Văn Khoa.

   

  Một số hình ảnh trong hội nghị công bố, trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015 – 2020.