• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Sản phẩm khác

  Công tắc giật dây và công tắc báo lệch băng trong hệ thống băng tải

  Viện đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo hàng loạt công tắc giật dây và công tắc báo lệch băng đưa vào sử dụng trong hệ thống băng tải.

  Để xem ứng dụng, chức năng, thống số kỹ thuật và cách lắp đặt của công tắc giật dây click file .pdf

  Để xem ứng dụng, chức năng, thống số kỹ thuật và cách lắp đặt của công tắc báo lệch băng click file .pdf

  giat day 1 giat day 2

                                                   Hình ảnh công tắc giật dây 

  lech bang 1 lech bang 2

                                               Hình ảnh công tắc báo lệch băng

  Tin liên quan