• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  TT Chế tạo Cơ khí

  Giới thiệu Trung tâm Chế tạo cơ khí

  Tên đầy đủ:                              Trung tâm Chế tạo cơ khí
  Tên tiếng Anh:                          Manufacturing Mechanical Centre
  Tên viết tắt:                               MMC
  Năm thành lập:                         2010
  Giám đốc trung tâm:                 KS. Nguyễn Hữu Hiền
  Phó giám đốc:                          ThS. Nguyễn Trường Quang
  Tổng số nhân viên:                   06 người
  Kỹ sư cơ khí:                            05 người
  Khác:                                         01 người
  Địa chỉ liên hệ:                          Phòng 405, Tòa nhà Viện Nghiên cứu Cơ khí
                                                    Số 4, đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
                                                   Tel: +84. 024. 37649717
                                                    Fax: +84. 024. 37648500
                                                    Mobile: +84. 913593550
                                                    Email: hienctck@narime.gov.vn
                                                    Website: www.narime.gov.vn

  Tin liên quan