• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  TT Thiết bị Công nghiệp

  Giới thiệu Trung tâm Thiết bị Công nghiệp

  Tên đầy đủ:                               Trung tâm Thiết bị Công nghiệp
  Tên tiếng Anh:                           Industrial Equipment Centre
  Tên viết tắt:                               TBCN
  Năm thành lập:                         1998
  Phụ trách trung tâm:                 TS. Trần Văn Dũng
  Tổng số nhân viên:                   10 người
  Kỹ sư cơ khí:                             09 người
  Khác:                                         01 người
  Địa chỉ liên hệ:                          Số 4, đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
                                                    Phòng 401, Tòa nhà 7 tầng, Viện Nghiên cứu Cơ khí
                                                    Tel: +84. 24. 3764 6947
                                                    Fax: +84. 24. 3834 1464
                                                    Mobile: +84. 913 510 317
                                                    Email: dungtv@narime.gov.vn
                                                    Website: www.narime.gov.vn

  Tin liên quan