• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  TT Đào tạo

  Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo

  Thông tin chung

  – Trung tâm Đào tạo và ứng dụng công nghệ cơ khí – tự động hoá được thành lập theo quyết định số 1981/QĐ-TCCB ngày 15/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
  – Tên giao dịch quốc tế: Center for Training and Application of technologies in engineering automation – NARIME. Viết tắt: CTA – NARIME.
  – Tổ chức bộ máy: Tổ chức của Trung tâm gồm Giám đốc và các phó Giám đốc, các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất thực nghiệm.   

   Chức năng nhiệm vụ
  –  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Thành phố do Viện phân công;
  –  Đào tạo Tiến sỹ các chuyên ngành: Hàn và xử lý bề mặt, Công nghệ chế tạo máy (Mã số: 62.52.04.01); Kỹ thuật máy công cụ (Mã số: 62.52.04.15) ; Công nghệ tạo hình vật liệu (Mã số: 62.52.04.05).
  –  Liên kết với các Học viện và Trường đại học đào tạo Tiến sỹ kỹ thuật và Thạc sỹ.
  –  Đào tạo về tự động hóa:
  + Đào tạo khoá cơ bản về PLC.
  + Đào tạo về hệ điều khiển SCADA, DCS – Chứng chỉ do Siemens cấp.
  –  Tổ chức dạy nghề bậc 3/7 các ngành: Hàn và xử lý bề mặt, gia công cơ khí; sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp; cơ khí tự động hoá.
  –  Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật về cơ khí – tự động hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, điều khiển tự động phục vụ sản xuất – kinh doanh và cung ứng lao động xuất khẩu theo quy định của pháp luật;
  –  Dịch vụ khoa học – công nghệ; kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị, sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hoá, vật liệu mới.

  Liên hệ
  –  Giám đốc: PGS. TS. Lê Thu Quý
  –  Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  –  Điện thoại: 04. 38370354
  –  Fax: 04. 38347883
  –  Email: quylt@narime.gov.vn

  Tin liên quan