• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Hội nghị công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Cơ khí 2019 – 2020

  Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, Hội nghị công chức, viên chức Viện nghiên cứu Cơ khí năm 2019 – 2020 được tổ chức trọng thể.

  Tham dự Hội nghị có ông Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; ông Vũ Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; ông Nguyễn Hải Hà, Phó Viện trưởng; ông Phan Thạch Hổ, nguyên Bí thư, nguyên Phó Viện trưởng; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chức năng và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Viện.

  Ông Nguyễn Hải Hà thay mặt ban lãnh đạo Viện đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác của Viện trong năm 2020.

  Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến tham luận, đóng góp cho Báo cáo Tổng kết công tác 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Viện, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, thuận lợi trong công việc của đơn vị đã và đang thực hiện các dự án.

  Ông Phạm Văn Hùng thay mặt Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

  Ông Phan Đăng Phong, Viện trưởng phát biểu trả lời các ý kiến tham luận và tổng kết hội nghị

  Kết quả phong trào thi đua năm 2019, Viện có 16/20 tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, 03/19 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 52 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 266 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

  Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2020 đạt và cao hơn so với năm 2019.

  Một số hình ảnh diễn ra trong Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 – 2020