• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí lần thứ 2, nhiệm kỳ IV năm 2018

  Ngày 21 tháng 12 năm 2108, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) đã tổ chức “Hội nghị Hội đồng Hiệp hội” lần thứ 2, nhiệm kỳ IV.

   

  Về dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Chủ tích Hiệp hội, các Phó chủ tịch Hiệp hội, các Ủy viên và thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.

   

  Ông Đào Phan Long Chủ tịch Hiệp hội đã thay mặt Hội đồng Hiệp hội báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội từ đại hội nhiệm kỳ IV đến nay.

   

  Các thành viên tham dự hội nghị đã nhiệt liệt tán thành báo cáo, phát biểu ý kiến tại hội nghị và mong Hiệp hội tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong việc tham gia với Chính phủ, các Bộ, ban Ngành xây dựng chính sách, cơ chế phát triển cơ khí nội địa, phối hợp sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong Hiệp hội.

   

  Hội nghị đã quyết định một số vấn đề quan trọng về tổ chức, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019.

      

  Ảnh Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí lần thứ 2, nhiệm kỳ IV năm 2018