• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy và đảng viên là lãnh đạo, quản lý năm 2018

  Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 59/KH-ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng uỷ Khối; Quy định số 02-Qđi/ĐUK và Quy định số 03-Qđi/ĐUK của Đảng ủy Khối, vào hồi 08 giờ 00 ngày ngày 04 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể BCH Đảng bộ và đảng viên là lãnh đạo, quản lý năm 2018.

   

  Chủ trì Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng uỷ.

   

  Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Đoàn đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

   

  Đồng chí Phan Đăng Phong phát biểu quán triệt yêu cầu, mục tiêu, phương pháp tiến hành và phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan; Hội nghị đã xem xét, đánh giá các nội dung công việc Đảng bộ đã thực hiện để chuẩn bị cho hội nghị.

   

  Buổi sáng Hội nghị tiến hành kiểm điểm BCH Đảng bộ; kết quả hoạt động của Viện trong năm 2018 đã đạt được nhiều thành tích vượt bậc; các chỉ tiêu về chuyên môn và công tác Đảng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra;

   

  Tập thể Đảng ủy tập trung phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, trách nhiệm tập thể và của từng cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ đối với hạn chế, khuyết điểm. Đánh giá công tác chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm; Thảo luận phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

   

  Cuối thời gian buổi sáng, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá tốt công tác chuẩn bị Hội nghị và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, xây dựng, có chất lượng của Đảng ủy Viện trong việc phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Đảng ủy đối với hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Trịnh Huy Thành và các đồng chí trong Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo và gợi ý thêm một số nội dung kiểm điểm cá nhân lãnh đạo, quản lý.

   

  Buổi chiều Hội nghị tiếp tục kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các cá nhân lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn và Quy định của Đảng ủy Khối.

   

  Kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018: tập thể BCH Đảng bộ đề nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07/07 đồng chí trong BCH Đảng bộ đề nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   

  Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

   

  Một số hình ảnh trong hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy và đảng viên là lãnh đạo, quản lý Viện Nghiên cứu Cơ khí năm 2018