• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

  16/07/2020

  Sáng 15/07/2020, tại phòng họp 209 Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

   

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Chủ tịch hội cựu chiến binh.

   

  Ông Phạm Công Thành, Trưởng phòng Kinh tế – Khoa học Công nghệ đã đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Viện.

   

  Trong 6 tháng đầu năm Viện vẫn duy trì tốt, đều đặn các hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, Hội đồng đánh giá trung gian và nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ theo đúng quy định của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ. Về hoạt động kinh tế, doanh thu ký hợp đồng đạt 577 tỷ đồng (bằng 159% so với  cùng kỳ năm 2019) và đạt 82,4 % so với mục tiêu đăng ký cả năm trong “Mục tiêu chất lượng năm 2020”. Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân, Hội Cựu chiến binh phong trào thi đua luôn được Viện tạo điều kiện thuận lợi, động viên tinh thần và vật chất cho các đoàn thể, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Về công tác đào tạo vẫn đang được thực hiện tốt, Viện đã tổ chức bảo vệ cấp Viện cho 01 nghiên cứu sinh, đã tổ chức cho các nghiên cứu sinh học xong 7 học phần thuộc chương trình năm 2020.

   

  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Viện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công việc năm 2020 đã đề ra, làm tốt công việc chuẩn bị nguồn việc cho các năm sau.

   

  Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động trong 6 tháng cuối năm và các năm sau.

   

  Ông Phan Đăng Phong Viện trưởng phát biểu làm rõ các nội dung trong báo cáo, giải đáp ý kiến của các đơn vị và kết luận Hội nghị.

   

  Một số hình ảnh trong hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.