• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Hợp tác trong nước

  Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học công nghệ, ĐHQGHN và Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương

  Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường hợp tác giữa các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học; với mục tiêu tăng cường phát triển các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ giữa hai đơn vị, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

   

  Sáng ngày 08/08/2013, tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

   

  Tham gia buổi lễ, về phía Viện Nghiên cứu Cơ khí có: TS. Nguyễn Chỉ Sáng, Viện trưởng; TS. Phan Đăng Phong, Phó Viện trưởng; TS. Đào Duy Trung, Trưởng phòng Kinh tế – Khoa học công nghệ; PGS.TS. Hà Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo; KS. Trần Đức Quảng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Về phía Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có: PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Tổ chức Hành chính; Chủ nhiệm một số Khoa của nhà trường.

   

  Tại buổi lễ, Hai bên đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của từng đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy và nghiên cứu đóng góp tích cực vào sự phát triển lĩnh vực Cơ học Kỹ thuật, Công nghệ cơ Điện tử và các lĩnh vực khác liên quan tại Trường cũng như tại Việt Nam.

   

  Lễ ký kết đã diễn ra trong bầu không khí hợp tác, đoàn kết và đạt kết quả tốt.

   

  Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

   

  kytt2

  kytt1

  kytt5

  kytt4

  Biên tập: KT-KHCN