• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Khoa học & công nghệ

  Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791”

  05/08/2020

  Ngày 4/8/2020, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791”, mã số 12/HĐ-ĐT/KHCN do ThS. Lê Xuân Quý là chủ nhiệm đề tài.

   

  Tham dự phiên họp có PGS.TS Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hội đồng, toàn thể các ủy viên Hội đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí TS. Phan Đăng Phong, đại diện Bộ Công Thương, đại diện Phòng Kinh tế – Khoa học Công nghệ, Tài chính kế toán, Chủ nhiệm đề tài và cộng sự.

   

  Đại diện nhóm thực hiện đề tài đã trình bày trước Hội đồng mục tiêu, nội dung, quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của đề tài.

   

  Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá, nhận xét và góp ý để nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện báo cáo trước khi nghiệm thu cấp Nhà nước. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đề tài và yêu cầu Chủ nhiệm và Cơ quan chủ trì đề tài hoàn thiện hồ sơ theo qui định để tiến hành nghiệm thu cấp Nhà nước.

   

  Thay mặt Viện Nghiên cứu Cơ khí, TS. Phan Đăng Phong báo cáo các kết quả KHCN của Dự án KHCN nhiệt điện 600MW, biểu dương các kết quả đạt được của đề tài, đồng thời cảm ơn Hội đồng đã giành thời gian và có nhiều ý kiến đóng góp giúp cho Chủ nhiệm đề tài và Viện tiếp tục hoàn thiện đề tài.

   

  Một số hình ảnh trong phiên họp nghiệm thu cơ sở của đề tài.

   

  Đại diện nhóm thực hiện đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

  Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhận xét và góp ý cho đề tài

  Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhận xét và góp ý cho đề tài

  TS. Phan Đăng Phong Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí phát biểu tại phiên họp

   

  Tin liên quanhttps://congthuong.vn/che-tao-thiet-bi-nha-may-nhiet-dien-chuan-hoa-nang-luc-doanh-nghiep-quan-ly-du-an-141874.html (Nguồn: Báo Công thương – Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương)