• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Khoa học & công nghệ

  Nghiệm thu Dự án sản xuất thực nghiệm độc lập cấp Nhà nước

  Ngày 16/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá, nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) độc lập cấp Nhà nước “Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, chế tạo thử nghiệm lọc bụi tĩnh điện công suất 1.000.000 Nm3/h” mã số 16/2012/HĐ-DAĐL do TS. Dương Văn Long làm Chủ nhiệm dự án.

   

  Chủ nhiệm Dự án đã trình bày trước Hội đồng mục tiêu, các nội dung thực hiện, phương án triển khai và kết quả đạt được của Dự án.

   

  Sản phẩm ứng dụng vào thực tế của Dự án SXTN là hệ thống lọc bụi tĩnh điện cung cấp cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 đang hoạt động ổn định, tin cậy, đáp ứng tất cả các chỉ tiêu đề ra về kỹ thuật và môi trường, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

   

  Nhờ thành công của Dự án SXTN, Cơ quan chủ trì dự án đã đấu thầu thành công hệ thống lọc bụi tĩnh điện cung cấp cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi sơn 2 do Doosan (Hàn Quốc) làm tổng thầu, Chủ đầu tư là Marubeni (Nhật Bản) và Kepco (Hàn Quốc). Đây là một minh chứng rõ ràng về sự gắn kết chặt chẽ hoạt động KHCN với hoạt động kinh tế của Viện Nghiên cứu Cơ khí.

   

  Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu – TS. Phan Đăng Phong đánh giá cao kết quả Dự án, đề nghị nhóm thực hiện Dự án tiếp tục theo dõi, hoàn thiện thiết kế và công nghệ để tiếp tục áp dụng thành công nhiều Dự án lọc bụi tĩnh điện trong thời gian tới.

   

  Một số hình ảnh trong phiên họp nghiệm thu Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước.

   

   

  Tin liên quan: https://congthuong.vn/hoan-thien-cong-nghe-che-tao-loc-bui-tinh-dien-142272.html  (Nguồn: Báo Công thương – Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương)