• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Khoa học & công nghệ

  Nội địa hóa cơ khí thủy công thủy điện Lai Châu

  Sau hơn 5 năm khởi công và xây dựng (Từ 05/1/2011 đến 20/12/2016) công trình thủy điện Lai Châu đã làm lễ khánh thành, chính thức vận hành phát điện 3 tổ máy với tổng công suất 1200 MW, cho ra sản lượng điện bình quân năm là 4670,8 triệu KWh. 

  Thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia với quy mô cấp đặc biệt. Đây là một dự án kinh tế lớn, một công trình tổng lực, tập hợp nhiều đơn vị, nhà thầu có năng lực, chuyên môn trong và ngoài nước cùng tham gia.

  Theo quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu”, Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) – thuộc Bộ Công Thương) đã được phân công tham gia dự án với phần việc thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ cơ khí thủy công có sự tư vấn và thẩm định của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1).

  Để làm tốt công việc được giao Viện đã chủ động nghiên cứu,tìm hiểu nắm bắt quy trình, quy phạm và sự vận hành của các công trình thủy lợi, thủy điện. Sau đây ta cần biết tính năng, vị trí lắp đặt cơ khí thủy công, cấu trúc, vận hành của công trình thủy điện Lai Châu.

  Xem chi tiết bài báo click tại đây