• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Trong nước

  Chuyển động chương trình của các tay máy bốc xếp

  Tác giả: Vũ Đức Bình, Đỗ Đăng Khoa, Phan Đăng Phong, Đỗ Sanh

  Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam ISSN 0866-708X

  Thời gian đăng: 2018

  Tóm tắt bài báo bằng tiếng anh: In the paper, the program motion of an unloading manipulator which is treated as a first integral of the considered system, is investigated. Currently, the popular way to solve such problem is the method of Lagrange multipliers only. In the paper, the authors use another approach, the Principle of Compatibility, in which the required program is treated as one of motion equations of the system. In the particular case, the program is considered as one of first integrals of the system. For illustrating the proposed method, the motion of an unloading manipulator of three degrees of freedom is considered.

  Toàn văn bài báo bằng tiếng anh: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây