• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Đức Long

  12/10/2018

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Đức Long

  – Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – Áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối đầu cốt thép”

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 62.52.01.03

  – Người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS Bùi Văn Hạnh, PGS.TS Nguyễn Chỉ Sáng

  – Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ  7 ngày 27 /10 /2018

  – Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.