• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Thị Vân Nga

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Vân Nga
  Đơn vị công tác: Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện.
  Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí    Mã số: 62.52.01.03
  Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Hoành Sơn, PGS.TS Trần Vĩnh Hưng
  Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ 7 ngày 15 tháng 4 năm 2017
  Địa điểm: phòng 209 tòa nhà trụ sở Viện.
  Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự./.