• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Đua

  09/02/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Trần Văn Đua
  Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo lớp phủ cứng Crom Nitrit (CrN) để nâng cao tuổi thọ khuôn dập nguội.
  Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí    Mã số: 62.52.01.03
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Duy Trung, PGS. TS Phạm Đức Cường
  Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ 7 ngày 18 tháng 2 năm 2017
  Địa điểm: phòng 209 tòa nhà trụ sở Viện.
  Kính mời các đ/c quan tâm đến dự./.