• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở NCS Nguyễn Thanh Phú – Khóa 2015

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nguyễn Thanh Phú – Khóa 2015

  – Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ phun phủ HVOF đến chất lượng lớp phủ bề mặt chi tiết làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bị ăn mòn”

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 9520103

  – Người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS Đinh Văn Chiến;  PGS.TS Đào Duy Trung

  – Thời gian bảo vệ: 8 giờ 30 thứ 7 ngày 12/01/2019

  – Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.