• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Trung Kiên

  25/12/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trung Kiên như sau:

  Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới năng suất của thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tuần hoàn”

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Mã số: 62.52.01.03

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng, GS.TS. Trần Văn Địch

  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ  7 ngày 3/ 2 /2018

  Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.