• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Văn Thoài

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Văn Thoài.

  – Đơn vị công tác: Trường Đại học SPKT Hưng Yên

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ hàn tự động dưới lớp trợ dung với hạt kim loại bổ sung đến chất lượng hàn”.

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 62.52.01.03

  – Người hướng dẫn Khoa học: TS Hoàng Văn Châu, TS Nguyễn Hà Tuấn

  – Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ  7 ngày 25 /11 /2017

  – Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.