• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

  10/08/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hoàng Trung Kiên.

  – Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí,

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới năng suất thiết bị làm mát đáy lò hơi đốt than tuần hoàn”.

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 62.52.01.03

  – Người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS Nguyễn Chỉ Sáng, GS.TS Trần Văn Địch.

  – Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ ba ngày 29/8/2017

  – Địa điểm: P209 Tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự./.