• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo Về việc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (06/7/1962 – 06/7/2017)

  Kính gửi: Các đơn vị thuộc Viện

  Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

  Căn cứ công văn số 2141/BCT-KH ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

  Viện thông báo về việc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập như sau:

  – Viện tổ chức tuyên truyền ngày thành lập như đăng tải các bài viết của các thế hệ cán bộ viên chức về lịch sử truyền thống; thông tin về các hoạt động chào mừng ngày thành lập… trên website;

  – Viện tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập với các hình thức như tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong Viện.

  Viện thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.