• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở NCS Vũ Đức Bình

  18/02/2019

  Ngày 16 tháng 2 năm 2019, Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Bình, khóa 2012

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động lực các tay máy công nghiệp chịu tương tác lực từ môi trường”

  Thuộc chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 9520103

  Người hướng dẫn Khoa học: TS. Phan Đăng Phong; GS.TSKH Đỗ Sanh

   

  Kết quả bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Vũ Đức Bình được hội đồng họp đánh giá 7/7 đạt (tỉ lệ đạt: 100%). Hội đồng đề nghị NCS hoàn thiện để chuẩn bị cho bảo vệ luận án cấp Viện.

   

  Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Vũ Đức Bình