• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ gõ hệ thống cực lắng lọc bụi tĩnh điện tới khả năng rũ bụi”

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Sỹ vào 8g30 thứ 7 ngày 9/5/2020 tại P.209 trụ sở Viện, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Sỹ

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Gợt, TS. Dương Văn Long

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ gõ hệ thống cực lắng lọc bụi tĩnh điện tới khả năng rũ bụi”

  Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Sỹ
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây