• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu chất lượng mối hàn kết cấu thép bằng hàn hồ quang tự động dưới lớp trợ dung gốm Aluminate – Rutile chế tạo trong nước”

  10/12/2020

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tăng Bá Đại vào 8g30 thứ 7 ngày 30/01/2021 tại P.209 trụ sở Viện, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Tăng Bá Đại

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Việt – Hung

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Quang Kế , TS. Hoàng Văn Châu

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chất lượng mối hàn kết cấu thép bằng hàn hồ quang tự động dưới lớp trợ dung gốm Aluminate – Rutile chế tạo trong nước”

  Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tăng Bá Đại
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây