• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu động lực và điều khiển tối ưu các tay máy Công nghiệp chịu tương tác từ môi trường” của NCS Vũ Đức Bình – Khóa 2012

  04/06/2019

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Bình – Khóa học năm 2012 trong tháng 7 năm 2019, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Đức Bình

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Đăng Phong; GS.TSKH  Đỗ Sanh.

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
  Mã số: 9520103
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động lực và điều khiển tối ưu các tay máy Công nghiệp chịu tương tác từ môi trường”
  Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Đức Bình:
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây