• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép”

  02/08/2019

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Đức Long vào tháng 9 năm 2019, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Long

  Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Tập thể Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103

  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương

  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép”

  Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Đức Long:
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây