• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới năng suất của thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tuần hoàn”

  25/12/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trung Kiên vào thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018 tại phòng 209, Viện đăng tải toàn văn luận án, tóm tắt luận án của NCS Hoàng Trung Kiên. Thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Kiên
  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng, GS.TS. Trần Văn Địch

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
  Mã số: 62.52.01.03
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới năng suất của thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tuần hoàn”
  Xem chi tiết thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Kiên
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây