• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số động lực học tới độ bền trục các đăng xe tải có trọng tải đến 3 tấn”

  11/09/2018

  Viện Nghiên cứu Cơ khí chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hữu Danh, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Hữu Danh

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thanh Quang, PGS. TS Đào Duy Trung

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
  Mã số: 9520103
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số động lực học tới độ bền trục các đăng xe tải có trọng tải đến 3 tấn”
  Xem chi tiết thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Danh
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây