• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu tạo trường vận tốc đều của dòng khí trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện nhằm nâng cao hiệu suất lọc”

  29/12/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Triệu Quý Huy vào 8h30 thứ bảy ngày 10 tháng 2 năm 2018 tại phòng 209, Viện đăng tải toàn văn luận án, tóm tắt luận án của NCS Triệu Quý Huy. Thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Triệu Quý Huy
  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Văn Gợt, GS.TS. Trần Văn Địch

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
  Mã số: 62.52.01.03
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tạo trường vận tốc đều của dòng khí trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện nhằm nâng cao hiệu suất lọc”
  Xem chi tiết thông tin luận án tiến sĩ của NCS Triệu Quý Huy
  ->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây