• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo

  Thông tin luận án Tiến sĩ đề tài:”Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện” của NCS Trần Thị Vân Nga

  11/07/2017

  Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Vân Nga vào thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 phòng 209, Viện đăng tải toàn văn luận án, tóm tắt luận án của NCS Trần Thị Vân Nga. Thông tin về chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện như sau:
  Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Vân Nga
  Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trương Hoành Sơn, PGS. TS. Trần Vĩnh Hưng

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
  Mã số: 62.52.01.03
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện”
  Xem chi tiết thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Vân Nga
  ->Thông tin toàn luận án xin click vào đây
  ->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
  ->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
  ->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây

  Biên tập: KT-KHCN