• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  TT Tư vấn và TKCN

  Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Thiết kế Công nghiệp

  Tên đầy đủ:                                Trung tâm Tư vấn Thiết kế Công nghiệp
  Tên tiếng Anh:                           Industrial Consultance and Design Centre
  Tên viết tắt:                                TVTKCN
  Năm thành lập:                          1998
  Giám đốc trung tâm:                  Nguyễn Hải Hà
  Phó giám đốc:                            Dương Trọng Đông
                                                     Nguyễn Mạnh Cường

                                                     Hoàng Minh Mậu    

                                         
  Tổng số nhân viên:                     50 người
  Kỹ sư cơ khí:                              35 người
  Kỹ sư điện, tự động hóa:           10 người
  Khác:                                          05 người
  Địa chỉ liên hệ:                           Tầng 3, Tòa nhà 7 tầng, Viện Nghiên cứu Cơ khí
                                                      Số 4, đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
                                                      Tel: +84. 024. 37644761
                                                      Fax: +84. 024. 37681967

                                                      Email: haiha@narime.gov.vn
                                                     Website: www.narime.gov.vn

  Tin liên quan