• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Viện Nghiên cứu Cơ khí Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

  25/07/2018

  Sáng 24/07/2018, tại phòng họp 209 Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

   

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Chủ tịch hội cựu chiến binh.

   

  Đồng chí Phạm Công Thành, Trưởng phòng Kinh tế – Khoa học Công nghệ đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Nghiên cứu Cơ khí. Trong 6 tháng đầu năm Viện vẫn duy trì tốt, đều đặn các hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, Hội đồng đánh giá trung gian và nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Viện theo đúng quy định của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ, qui trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 của Viện. Về hoạt động kinh tế, doanh thu ký hợp đồng đạt 745 tỷ đồng (bằng 265% so với  cùng kỳ năm 2017) và đạt 124 % so với mục tiêu đăng ký cả năm trong “mục tiêu chất lượng năm 2018”. Các hoạt động về đào tạo, hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua trong Viện vẫn được duy trì và hoạt động tốt. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Viện cần quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công việc năm 2018 đã đề ra, làm tốt công việc chuẩn bị nguồn việc cho năm sau.

   

  Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2018, đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động trong 6 tháng cuối năm và các năm sau.

   

  Viện trưởng Phan Đăng Phong phát biểu làm rõ các nội dung trong báo cáo, giải đáp ý kiến của các đơn vị và kết luận Hội nghị.

   

  Một số hình ảnh trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

   

   

   

   

   

  BBT: P. KT-KHCN