VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành hệ thống bốc dỡ, vận chuyện than...có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành hệ thống bốc dỡ, vận chuyện than...có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”

Ngày 23/5/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (được thành lập theo quyết định 75/QĐ-NCCK ngày 18/4/2022 của Viện Nghiên cứu Cơ khí)  đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành hệ thống bốc dỡ, vận chuyện than cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”, do TS. Phan Đăng Phong làm chủ nhiệm đề tài.

 

Tham dự buổi bảo vệ có: Các thành viên của Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Chỉ Sáng chủ nhiệm Dự án khoa học công nghệ: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành một số hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”;  đại diện phòng Kinh tế - Khoa học Công nghệ, phòng Tài chính kế toán; chủ nhiệm đề tài và cộng sự.

 

Sau khi Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu điều hành phiên họp và thư ký khoa học của Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết của đề tài gồm các nội dung: mục tiêu của đề tài, quá trình thực hiện và các kết quả đạt được.

           

Tiếp theo Tổ chuyên gia thẩm định đề tài đọc báo cáo kết quả thẩm dịnh, các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng có các nhân xét, đánh giá, góp ý về Hồ sơ nghiệm thu của đề tài.  Chủ nhiệm đề tài giải đáp các thắc mắc của hội đồng.

 

Sau phiên thảo luận kín của Hội đồng, Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đạt mức Xuất sắc.

 

Một số hình ảnh trong buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài.