VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Thông tin LATS đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ phun phủ HVOF đến chất lượng lớp phủ bề mặt chi tiết làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bị mòn”

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin LATS đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ phun phủ HVOF đến chất lượng lớp phủ bề mặt chi tiết làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bị mòn”

Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Phú – Khóa học năm 2015 trong tháng 6 năm 2019, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Phú

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Chiến; PGS.TS Đào Duy Trung

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí 
Mã số: 9520103
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ phun phủ HVOF đến chất lượng lớp phủ bề mặt chi tiết làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bị mòn”
Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Phú:
->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây