VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiệm thu hoàn thành dự án: “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuộc nhà máy Thủy điện Hòa Bình

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiệm thu hoàn thành dự án: “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuộc nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Ngày 20/8/2019 tại Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức buổi họp nghiệm thu hoàn thành công trình cấp Chủ đầu tư dự án: “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuộc nhà máy Thủy điện Hòa Bình”.

 

Buổi họp nghiệm thu cấp Chủ đầu tư do ông Ngô Sơn Hải Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, ông Nguyễn Văn Minh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, ông Phan Đăng Phong Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí và ông Anton Schindele Phó Chủ tịch Tập đoàn Andritz Hydro GmbH là đại diện Liên danh nhà thầu Andritz – Narime và đại diện của các đơn vị liên quan.

 

Sau khi kiểm tra hệ thống thiết bị được nâng cấp và nghe báo cáo của Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2, Trung tâm điều độ HTĐ Quốc Gia A0, đại diện nhà thầu Adritz – Narime. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao chất lượng thực hiện của nhà thầu và thống nhất nghiệm thu hoàn thành dự án: “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuộc nhà máy Thủy điện Hòa Bình”.

 

Một số thông tin chính của dự án: Hợp đồng: số 178/TĐHB ký ngày 15/10/2015, Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tư vấn dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2, Liên danh nhà thầu: Andritz – Narime, tổng giá trị thực hiện: ~11 triệu USD

 

Dự án hoàn hoàn thành với chất lượng cao và tiến độ đáp ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư đã chứng minh năng lực thực hiện các dự án EPC có tính chất phức tạp cao của Viện Nghiên cứu Cơ khí.

 

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu của dự án