Giới thiệu

Công ty Pneuma S.r.l có địa chỉ tại Via di Varlungo 59/a 50136 FIRENZE – Italy, tel: 0039+055-690437, Fax 0039 +055 – 6503989, website: www.pneuma.it là Công ty đã phát minh ra công nghệ và thiết bị bơm hút bùn bằng khí nén từ những năm 70. Bơm có tên riêng ‘Pneuma pump’ được Công ty liên tục nghiên cứu, hoàn thiện trong những năm tiếp theo. Công ty đã đăng ký bản quyền thiết bị bơm này trên toàn thế giới.

Công ty chế tạo và cung cấp bơm cho các công ty nạo vét chuyên nghiệp trên thế giới để thực hiện các dự án lớn, đồng thời cũng cung cấp cho các khách hàng lẻ và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng tự tổ hợp lên các xà lan, pontoon bất kỳ... nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư.

Sản phẩm bơm Pneuma pump” của Công ty đã được tiêu chuẩn hoá và có mặt trên toàn thế giới, khẳng định được công nghệ tiên tiến, làm việc có độ tin cậy rất cao.

Công ty Pneuma S.r.l đã ủy quyền cho Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) là đơn vị tư vấn, thiết kế và bán sản phẩm bơm “Pneuma pump” tại Việt Nam.


hut be phot tai hai phong