VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Động lực học cơ hệ với ma sát Cu lông

vpdt.vnptioffice.vn

Động lực học cơ hệ với ma sát Cu lông

Tác giả: Đỗ Đăng Khoa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phan Đăng Phong Viện Nghiên cứu Cơ khí, Đỗ Sanh Hội Cơ học Việt Nam

Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X – Tập 2. Động lực học và điều khiển

Thời gian đăng: Hà Nội, 8-9/12/2017

Tóm tắt bài báo: Ma sát Cu lông là vấn đề quan trọng đối với chuyển động máy vì không những làm hao mòn các chi tiết máy mà chủ yếu gây khó khăn cho chuyển động của máy, đặc biệt là hiện tượng kẹt máy. Các liên kết có ma sát là những liên kết không lý tưởng, loại liên kết mà cho đến thời điểm này chưa có phương thức tổng quát xử lý. Trong báo cáo đã đề xuất phương pháp xử lý: đưa phản lực liên kết (phản lực tiếp tuyến và phản lực pháp tuyến) vào phương trình chuyển động và  sử  dụng tính lý tưởng của phản lực pháp tuyến để loại trừ nó còn  các phản  lực tiếp tuyến  thuộc loại lực tác dụng. Nhờ phương pháp này việc viết phương trình chuyển động của hệ chịu liên kết  sẽ không chứa các nhân tử Lagrange. Bằng cách như vậy có thể coi phương trình nhận được cùng phương trình liên kết  là phương trình chuyển động của cơ hệ. Tuy nhiên trong các phương trình này còn chứa đại lượng chưa biết là phản lực tiếp tuyến.  Để nhận được phương trình mô tả hoàn toàn chuyển động cơ hệ  đã sử dụng giả thiết về tính chất của phản lực tiếp tuyến, trong trường hợp này là lực ma sát. Sử dụng  định luật Cu lông về ma sát trượt để mô tả tính chất vật lý của phản lực tiếp tuyến và nhờ đó bài toán được giải quyết: nhận được phương trình mô tả chuyển động của cơ hệ. Phương pháp được đề xuất có thể áp dụng cho trường hợp tổng quát  khi  dựa vào  thực nghiệm nhận được quy luật vật lý về phản lực tiếp tuyến.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây