VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

vpdt.vnptioffice.vn

Hợp tác quốc tế

– Hợp tác với Hatch (Australia) trong công nghiệp khai thác và tuyển ô xít nhôm;
– Hợp tác với công ty ZaporozheyGidroStal (Ukraine) trong thiết kế các thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện;

– Hợp tác với Siemens cung cấp các giải pháp và tích hợp hệ thống tự động hóa;

– Hợp tác với Honeywell (Anh) trong cung cấp và tích hợp hệ thống tự động hóa cho các dây chuyền giấy và bột giấy;

– Hợp tác với Sanroong trong cung cấp thiết bị lọc bụi;

– Hợp tác với Bruel & Kjear Vibro trong kỹ thuật chẩn đoán giám sát;

– Hợp tác với KHNP (Hàn Quốc) trong lập dự án khả thi nhà máy điện hạt nhân;

– Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo – Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP);

– Hợp tác với Doosan Hàn Quốc, FAM của Đức trong việc thiết kế, chế tạo, cung cấp hệ thống vận chuyển than; 

– Hợp tác với KHI, IHI, DCE trong chế tạo và cung cấp thiết bị đồng bộ cho nhà nhà máy xi măng;

– Hợp tác với Honeywell cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống tự động hóa cho nhà máy hóa chất, giấy và bột giấy tại Việt Nam;

– Hợp tác với UCC của Mỹ trong việc thiết kế, chế tạo, cung cấp hệ thống thải tro xỉ.

– Hợp tác với SIASUN của Trung Quốc về lĩnh vực Robot và Tự động hóa

– Hợp tác với Tập đoàn Andritz Hydro – Áo trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị cơ điện cho Nhà máy thủy điện

Một số hình ảnh hợp tác quốc tế

Hợp tác với Tập đoàn Andritz Hydro – Áo trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị cơ điện cho Nhà máy thủy điện

Hợp tác với SIASUN của Trung Quốc về lĩnh vực Robot và Tự động hóa