VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Năng lực trong lĩnh vực tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành băng tải dài

vpdt.vnptioffice.vn

Năng lực trong lĩnh vực tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành băng tải dài

Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện các công việc sau:

+ Tư vấn lập dự án

+ Tính toán thiết kế

+ Chế tạo

+ Giám sát

+ Lắp đặt

+ Vận hành

+ Đào tào và chuyển giao công nghệ

+ Cung cấp các vật tư, thiết bị dự phòng

– Các sản phẩm đã thiết kế và cung cấp bao gồm:

+ Hệ thống băng tải dài sử dụng trong các dự án khai khoáng và chế biến khoáng sản

+ Băng tải dài gồm hệ thống đa chức năng, hệ thống theo mô đun

+ Băng tải dài: một số giải pháp cho vận chuyển vật liệu rời

+ Một số kiểu thiết kế cơ bản của băng tải dài

+ Dịch vụ và phụ tùng thay thế

Xem chi tiết về năng lực trong lĩnh vực tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành băng tải dài click file .pdf  (tiếng anh .pdf