VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Tối ưu hóa các thông số quá trình phun HVOF để nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ WC-12Co

vpdt.vnptioffice.vn

Tối ưu hóa các thông số quá trình phun HVOF để nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ WC-12Co

Tác giả: Nguyễn Thanh Phú, Đinh Văn Chiến, Đào Duy Trung, Phạm Văn Liệu, Nguyễn Chí Bảo, Đoàn Thanh Hòa

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 10/2018

Tóm tắt bài báo: Độ bám dính của lớp phủ phun nhiệt có vai trò quyết định đến tuổi thọ làm việc của chi tiết trong điều kiện chịu mài mòn. Ngoài các yếu tố liên quan đến tính chất vật liệu thì thông số quá trình phun ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bám dính của lớp phủ với kim loại nền. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số phun HVOF (High velocity oxy fuel) bao gồm: lưu lượng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ hỗn hợp khí cháy giữa Oxygen và Propane (C) đến độ bám dính của lóp phủ lớp phủ WC-12Co trên nền thép 16Mn bằng phương pháp Taguchi và kỹ thuật ANOVA (Analysis of variance). Kết quả cho thấy, với thông số A “ 32 gam/ phút, B = 0,275 m, c = 5 cho lớp phủ có độ bám dính lớn nhất và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bám dính lần lượt là B > c > A. Kết quả thí nghiệm kiểm chứng sau đó được so sánh với giá trị tối ưu và cho kết quả sai số là 0,5%. Như vậy, có thể khẳng định rằng kết quả tối ưu là đáng tin cậy. Ngoài ra, hàm hồi quy toán học the hiện mối quan hệ giữa độ bám dính và các thông số phun đã được tìm ra, nó cho phép dự đoán giá trị độ bám dính dựa ưên thông số phun. 

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây