VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Khảo sát ảnh hưởng của các thông số kích thước của gồ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của hành kh

vpdt.vnptioffice.vn

Khảo sát ảnh hưởng của các thông số kích thước của gồ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của hành kh

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường, Vũ Đức Lập, Nguyễn Thanh Quang

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ V. ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Gồ giảm tốc là một biện pháp an toàn chủ động nhằm hạn chế tốc độ của phương tiện nhưng nó cũng gây nên những tác động tiêu cực đến người vận hành và di chuyển bằng phương tiện đường bộ. Nhằm đánh giá các tác động không mong muốn của gồ giảm tốc, bài báo tiến hành xây dựng mô hình không gian miêu tả dao động của xe khách giường nằm. Mô hình không gian giúp phản ánh đầy đủ hơn các ảnh hưởng của góc lắc dọc và lắc ngang của dao động xe. Mô hình xây dựng áp dụng khảo sát các dạng khác nhau của gồ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của xe khách giường nằm. Phương pháp giải sử dụng phương pháp số với ứng dụng là phần mềm Matlab để đưa ra các kết quả và đánh giá.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây