VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Khảo sát ảnh hưởng yếu tố kích thước của gờ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của xe tác động nên c

vpdt.vnptioffice.vn

Khảo sát ảnh hưởng yếu tố kích thước của gờ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của xe tác động nên c

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường, Vũ Đức Lập, Nguyễn Thanh Quang

Nơi đăng: Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XI câu lạc bộ cơ khí – động lực Việt Nam Tạp chí cơ khí ISSN 8066-7056

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Trên thực tế, khỉ xe khách giường nằm chạy cao chuẩn đến các điếm giao nhau, các điểm đông dân cư sẽ gặp các gờ gi tốc trước biển hạn.Theo nghiệm của người lái khỉ gặp gờ giảm tốc là giảm tốc độ hạn chế các dao động động phương tiện và người sử dụng và đáp ứng yêu cầu giao Việc bố và tốc tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống giao thông để được chọn và bố Bài báo trình bày nghiên cứu nhằm đánh giả tác động của yếu tố học của gờ ảnh hưởng đến độ thoải mãi của hành khách. Nhằm đánh giá được tác của gờ giảm tốc nhóm đã hành xây dựng mô hình dao động Vỉ với 12 bậc tự do miêu tả dao động của cơ. Mô được giải bằng phần mềm Matlab để đưa ra các đánh giá.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây