VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Khảo sát động lực học của chế độ bình ổn cơ cấu tay quay con trượt

vpdt.vnptioffice.vn

Khảo sát động lực học của chế độ bình ổn cơ cấu tay quay con trượt

Tên bài báo: Khảo sát động lực học của chế độ bình ổn cơ cấu tay quay con trượt

Tác giả: Đỗ Đăng Khoa, Phan Đăng Phong, Đỗ Sanh 

Nơi đăng: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa

Thời gian đăng: Ngày 7-8 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

Tóm tắt bài báo: Máy là một hệ cơ học một bậc tự do. Quá trình làm việc của máy gồm: Quá trình mở máy, quá trình bình ổn, quá trình tắt máy, trong đó quá trình bình ổn đóng vai trò rất quan trọng. Việc khảo sát chế độ bình ổn của máy không chỉ để xác định quá trình làm việc chủ yếu vì nó không chỉ quyết định chất lương sản phẩm. mà còn là cơ sở để tính toán các thông số của quá trình mở máy (vận tốc góc của cuối giai đoạn mở máy được xác đinh từ quá trình bình ổn).

Cho đến nay chưa có một phương pháp thống nhất để tính toán động lực cho quá trình này, đặc biệt khi trong cơ cấu truyền động từ tải đến khâu chủ động (nối với động cơ) có mặt các khâu không phải chuyển động quay quanh một trục cố đinh, ví dụ, chuyển động song phẳng

Trong báo cáo sử dụng phương pháp ma trận chuyền, Nguyên lý Phù hợp, Nguyên lý tối ưu Pontriaghin để khảo sát chế độ bình ổn của cơ cấu tay quay con trượt

Toàn văn bài báo: xem chi tiết bài báo tại đây