VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Lễ ký thỏa thuận hợp đồng gói thầu số 41 (TB-02): “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án: Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

vpdt.vnptioffice.vn

Lễ ký thỏa thuận hợp đồng gói thầu số 41 (TB-02): “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án: Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

04/5/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Ban Quản lý Dự án Điện 2, Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) thành viên liên danh thứ 2 cùng thành viên liên danh đứng đầu là Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), thành viên liên danh thứ 3 là Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (AGRIMECO), thành viên liên danh thứ 4 là Công ty Cổ phần LILAMA 10 (LILAMA 10) đã ký kết thỏa thuận hợp đồng với Chủ đầu tư Tập đoàn điện lực Việt Nam, đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 2 – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam gói thầu số 41 (TB-02): “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án: Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng. 

 

Liên Danh nhà thầu MIE – NARIME – AGRIMECO – LILAMA 10 là những nhà thầu có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được Chủ đầu tư tin tưởng giao triển khai, thực hiện gói thầu. Thời gian thực hiện gói thầu là 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Liên danh nhà thầu MIE – NARIME – AGRIMECO – LILAMA 10 cam kết thực hiện gói thầu với đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư dự án.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký thỏa thuận hợp đồng gói thầu số 41 (TB-02)