• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Cơ khí 4.0 – thách thức và cơ hội cho Việt Nam

  Công nghiệp cơ khí là một trong những ngành xương sống, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên trong vài thập kỷ trở lại đây, dường như công nghiệp cơ khí nước nhà đang có dấu hiệu tụt lại so với  trong khu vực và trên thế giới. Những thách thức mới đặt ra trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) yêu cầu các cơ sở nghiên cứu, chế tạo cơ khí trong nước cần có những giải pháp, thay đổi để đảm bảo sự cạnh tranh và tồn tại. 

  Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác với MHI của Nhật, Konđo Eco của Nga, Envirotherm của Đức trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP)